Trygghet genom hela livet! Trygghet och hög kvalitet ska prägla det kommunala uppdraget genom alla skeenden i livet. Förskolan ska borga för att alla barn lär sig svenska, skolan för en tryggad framtid, äldre ska veta att personal inom omsorg pratar begriplig svenska. Alla som behöver kommunal service ska känna trygghet i att den finns när den behövs för alla. Vi vill arbeta för en trygg offentlig miljö utan våld.