Vår politik gör Nässjö starkare

Moderaterna i Nässjö kommun
Kraft att leda NässjöVåra kandidater i valet

Aktuellt

Ordförande har ordet

Hej och välkommen till moderaterna i Nässjö kommun! Vi moderater älskar det småländska höglandet. Det är nog den bästa platsen på jorden och vi vill inte annat än att göra den ännu bättre så att fler trivs och kan utvecklas i vår kommun. Nässjö är så mycket mer än...

Coronapandemin

Coronapandemin Sveriges krisledning har inte fungerat under coronapandemin. Regeringen har gömt sig bakom myndigheter och skyllt ifrån sig på kommuner och regioner. Om det är så det fungerar vid en civil kris – vad händer då vid ett fientligt angrepp? Nu måste...

Frihet och ansvar

Frihet och ansvar I dag presenterade idéprogramsgruppen sitt förslag till nytt moderat idéprogram. Under rubriken ”Frihet och ansvar” har de tagit fram ett program i syfte att formulera Moderaternas idéer för vår tid. Nu kommer programförslaget gå på remiss till alla...

Moderaterna i Nässjö

Moderaterna i Nässjö driver i opposition för ett bättre Nässjö.

Moderaterna vill återupprätta samhällskontraktet. Den som jobbar och anstränger sig ska kunna förvänta sig att staten garanterar medborgarnas trygghet och att välfärden fungerar. Men då måste fler anstränga sig!

Nässjö behöver en omstart, så nu får vi ordning på Nässjö.

Ge oss din röst för en omstart!

 

Om Moderaterna

Sverige ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och vårt arbete? Under fliken Vår politik kan du fördjupa dig inom det politiska område som intresserar dig. Nedan hittar du vårt handlingsprogram och idéprogram.

Moderaterna i Nässjö kommun

Vår vision och vår ambition

Moderaterna är på framfart! Det finns ett bättre alternativ än vänsterns dåliga styre som lett till högre arbetslöshet, sämre vård och sämre villkor för i princip alla unga och pensionärer.

Inför förra valet var vi i moderaterna tydliga med att vi vill se ett borgerligt styre. Vi vill nu vara ännu tydligare med att vi fortfarande står kvar vid denna hållning även inför valet 2022. I moderaterna i Nässjö kommun tror vi på att samla de borgerliga krafterna som vill verka för ett tryggare och mer framgångsrikt Nässjö, en kommun med framtidstro. 

I ett sådant samarbete är givetvis de politiska sakfrågorna det som avgör vilka partier vi i moderaterna kan arbeta tillsammans med. När vi får makten att förbättra Nässjö kommer vi inte att stänga ute några partier i kommunfullmäktige från några samtal när det handlar om att göra det bästa och ge det mesta för våra högt skattade medborgare. Moderaterna står upp för demokratin.

Vi lovar alla väljare i vår kommun att en röst på moderaterna är en röst på våra värderingar om frihet, jämlikhet och ett bättre samhälle för alla. Och våra värderingar kommer vi aldrig att tumma på när vi väljer samarbetspartier. Vi kommer ta makten efter valet men vi kommer endast att göra det med partier som delar våra politiska visioner om ett tryggt och framgångsrikt Nässjö.

Ordförande har ordet

Hej och välkommen till Moderaterna i Nässjö kommun!

Vi moderater älskar det småländska höglandet. Det är nog den bästa platsen på jorden och vi vill inte annat än att göra den ännu bättre så att fler trivs och kan utvecklas i vår kommun. Nässjö är så mycket mer än bara dess tätort. Tillsammans med Forserum, Bodafors, Malmbäck, Anneberg, Solberga, Grimstorp, Fredriksdal, Äng, Stensjön och Ormaryd är vi en stor och mycket framgångsrik kommun. 

 

Följ Moderaterna i Nässjö kommun

Moderaterna i Nässjö kommun

Våra sociala medier

Följ oss på Instagram och Facebook. Se det senaste här.

Instagram

Följ oss på Instagram

Facebook

Följ oss på Facebook.

View on Facebook
I dag är det 100 dagar sedan regeringen tillträdde. Sedan dess har vi fyra samarbetspartier i Tidöavtalet arbetat hårt med att leverera skarp politik – för att få ordning på Sverige!Här är några av de viktigaste besluten:✅ Ökade resurser till alla rättsvårdande myndigheter✅ Visitationszoner och anonyma vittnen kommer att införas✅ Kriminalvården har fått i uppdrag att förbereda en kraftig expansion✅ Arbetet har inletts för att uppnå en polistäthet som motsvarar genomsnittet i EU✅ Arbetet har påbörjats med att inrätta en utbetalningsmyndighet för att stoppa fusket med skattepengar✅ Stärkt tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet✅ Vi reglerar kommuners brottsförebyggande arbete i lag✅ Förslag om att tillåta sociala insatser till barn över 12 år utan vårdnadshavares samtycke✅ Svenska kraftnät och Energimyndigheten dammsuger nu marknaden på all tillgänglig elproduktion✅ Avskaffade kraftvärmeskatter✅ Vi har påbörjat arbetet för att säkerställa elproduktion på rätt ställen och med rätt egenskaper✅ Vi har beslutat om tilläggsuppdrag om stärkta incitament för vindkraft✅ Arbetet har påbörjats för ny, planerbar och fossilfri kärnkraft genom flera satsningar och lagändringar✅ Laddinfrastrukturen byggs ut✅ Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar.✅ En omfattande satsning på infångning och lagring av koldioxid (CCS) genomförs✅ Skatten på bensin och diesel har sänkts med 1 krona per liter ✅ Reseavdraget har höjts från 18,50 till 25 kronor per mil✅ Skattebördan för landets lantbrukare lättas genom skattesänkning på jordbruksdiesel✅ Beslut om elstöd för hushåll för oktober 2021 – september 2022 ✅ Gasstöd är på väg till västsvenska gasnätet✅ Ett nytt uppdrag om elstöd för hushåll i hela Sverige för perioden november–december 2022 är på väg✅ Antalet kvotflyktingar minskas från 5 000 till 900 per år✅ Migrationsverkets arbete med att återkalla uppehållstillstånd i fler fall stärks✅ De inre gräns- och utlänningskontrollerna stärks✅ Arbetet intensifieras med att utvisade ska återvända till sina hemländer med nya uppdrag till Migrationsverket och biståndsmyndigheten Sida✅ Ett intensivt arbete pågår för att kapa vårdköerna, förbättra tillgängligheten och öka jämställdheten i vården✅ I budget 2023 avsätts 2 miljarder kronor för att öka antalet vårdplatser i ett prestationsbaserat system✅ Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor i budget 2023 för att inrätta en nationell vårdförmedling i statlig regi✅ Utveckling och förbättring av cancervården för barn och vuxna ✅ Främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och förbättra psykiatrin ✅ Ökade medel för att korta köerna till BUP ✅ Medel avsätts till civilsamhällets arbete för att bryta ofrivillig ensamhet✅ Undervisningstiden i svenska och matematik i lågstadiet utökas✅ I årets budget tillförs medel för lovskola✅ Vi satsar 685 miljoner kr för att öka tillgången till läromedel av hög kvalitet ✅ Vi satsar på fler speciallärare✅ Arbetet att reformera friskolesystemet har påbörjats✅ Vi förstärker också tillsynen och granskningen av skolor med konfessionell inriktning för att motverka extremism ... See MoreSee Less
View on Facebook