En hoppfull framtid

Moderaterna i Nässjö kommun

Moderaterna i Nässjö

Om Nässjös nästa ledande parti

Nässjö ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår.

Moderaterna är den politiska kraft som har viljan och förmågan att lösa samhällsproblemen. Vi prioriterar att satsa på polisen, försvaret, rättsväsendet och välfärden, men vi säger nej till friår, familjeveckor och dyra höghastighetståg. Vi prioriterar det viktigaste, det är att ta ansvar för Sverige.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och vårt arbete? Under fliken ”Vår lokala politik” kan du fördjupa dig inom det politiska område som intresserar dig. 

Det svenska samhällskontraktet bygger på att alla som bor här förväntas bidra till det gemensamma. I gengäld ska staten upprätthålla trygghet och säkerställa att välfärden aldrig sviker.

Ett återupprättat samhällskontrakt förutsätter dock att fler är med och bidrar till det gemensamma genom arbete och ansträngning.  Då måste arbetslinjen upprättas – det måste löna sig bättre att ställa klockan och gå till jobbet än att leva på bidrag.

Ordförande

Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Nässjö får en hoppfull framtid. 

Tommie Ekered

Men samhällskontraktet knakar i fogarna. Gängkriminalitet och skjutningar har blivit vardag. Vårdköerna växer. Det finns skolor i Sverige där knappt hälften av eleverna går ut årskurs 9 med godkända betyg. Människor som har jobbat hela livet får inte ekonomin att gå ihop på ålderns höst. Den här utvecklingen kan inte tillåtas fortsätta.

Men Sverige måste också vara möjligheternas land. Där det är din ansträngning som avgör hur långt du kan gå  – inte varifrån du kommer eller vilka föräldrar du har. Sverige ska vara ett land där klassresor är möjliga – barn ska aldrig ärva sina föräldrars problem. 

Moderaterna i Nässjö kommun

Moderaterna i Nässjö

Läs mer om den politik vi vill driva i Nässjö