Kontakt

Varmt välkommen att ta kontakt med oss!
info@moderaternainassjo.se@moderaternainassjo

Moderaterna i Nässjö

Kontaktpersoner

Tommie Ekered

Ordförande

 • Kommunstyrelsen, ersättare
 • Nässjö Affärsverk AB, ledamot
 • Citynätet AB, vice ordförande
 • Nässjö Affärsverk Elnät AB,
  vice ordförande

Hans-Christer Hellman

Vice ordförande

 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Samhällsplaneringsnämnden,
  andre vice ordförande
 • Pigalle AB, vice ordförande
 • Gode män enl. fastighetsbildningslagen,
  ledamot
 • Valberedningen, vice ordförande

Stephan Lund

Kassör

Lukas Lundström

Sekreterare

 • Kultur- och fritidsnämnden,
  ersättare

Kontaktuppgifter Moderaterna

Växel: 08-676 80 00

Postadress:
Moderata samlingspartiet
Box 2080
103 12 Stockholm

 

Besöksadress:
Blasieholmsgatan 4A, Stockholm

 

Om du har frågor angående ditt medlemskap kan du mejla: medlem@moderaterna.se eller ring 036-342 550 (medlemsservice i Jönköping).