Våra politiker

Politik börjar med människan, vidare till ordet och slutligen handling.
StyrelseMedlemmar med uppdrag

Moderaterna i Nässjö kommun

Vår ambition, vision och mål

Tillsammans gör vi Nässjö bättre! Gå med i Moderaterna och var med på att göra Nässjö till en tryggare, säkrare och härligare stad.

Våra politiker och medlemmar

Alla brinner för att göra Nässjö till det Nässjö ska erbjuda alla. 

Moderaterna i Nässjö

Styrelse och funktionärer
med uppdrag

Lukas Lundström

Ordförande

 • Kultur- och fritidsnämnden,
  Ledamot
 • Kommunstyrelsen,
  Ledamot
 • Kommunfullmäktige

Hans-Christer Hellman

Vice ordförande

 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Samhällsplaneringsnämnden,
  andre vice ordförande
 • Pigalle AB, vice ordförande
 • Gode män enl. fastighetsbildningslagen,
  ledamot
 • Valberedningen, vice ordförande

Stephan Lund

Kassör

Anna Gerebo

Moderatkvinnor, utbildningsansvarig

 • Kommunalråd
 • Kommunfullmäktige, ledamot, gruppledare
 • Kommunstyrelsen, andre vice ordförande
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot
 • Örnen i Nässjö AB, vice ordförande
 • Gode män jordbruk el. skogsbruk, ledamot
 • Höglandsförbundet, ledamot
 • Kommunala pensionärsrådet, ersättare

Anders Andrée

Ledamot, senioransvarig

 • Medlemsansvarig, senioransvarig
 • Bostadsstiftelsen Annebergshus,
  vice ordförande
 • Nässjö kommuns Industribyggnads AB,
  vice ordförande

Helena Bergman

Ledamot

 • Samhällsplaneringsnämnden, ersättare
 • Valnämnden, ledamot

Tommie Ekered

Ledamot

Stefan Karlsson

Ledamot

 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Barn- och utbildningsnämnden,
  andra vice ordförande
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, ledamot
 • Mediacenter Jönköpings län,
  ersättare

Carina Larsson

Ledamot

 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Socialnämnden, ersättare

Hannu Honkimaa

Ledamot, materialansvarig

Moderaterna i Nässjö

Medlemmar med uppdrag

Bo Arencrantz

 • Kommunrevisionen, ledamot

 • Nässjö kommuns Industribyggnads AB, lekmannarevisor

 • Fastighets AB Linden, lekmannarevisorssuppleant

Nina Beckman

 • Barn- och utbildningsnämnden, ersättare

Sanna Bjelke

 • Kommunfullmäktige, ersättare
 • Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, ledamot
 • Tekniska Servicenämnden, ersättare

Bengt Bonving

 • Kommunala pensionärsrådet, ledamot

Jennie Clausén

 • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
 • Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 1:e ersättare

Pile Cvitic

 • Barn- och ungdomsnämnden, ersättare

Sofi Demolli

 • Kommunfullmäktige, ersättare

Ann-Charlotte Ekman Hellman

 • Kommunfullmäktige,
  ledamot, andre vice ordförande

Harald Karlsson

 • Bostadsstiftelsen Annebergshus, ersättare

Bengt-Lennart Larson

 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Höglandets räddningstjänstförbund,
  direktion, ledamot

Sanije Selmon

 • Socialnämnden, ersättare

Tomas Söderberg

 • Nässjö, Nomineringskommitté, sammankallande

 • Kultur- och fritidsnämnden, ledamot

Gudrun Thorstensson

 • Socialnämnden, andre vice ordförande
 • Socialnämndens arbetsutskott, ledamot
 • Socialnämndens individutskott, ledamot
 • Kommunala rådet för funktionshinderfrågor