En hoppfull framtid för Nässjö

Hur vi vill få Nässjö på fötter och rätt spår igen.

Moderaterna i Nässjö

Vår politik i korthet.

Förbättra integrationen

Inträdesjobb för fler i arbete.

Bidragstak för att arbete alltid ska löna sig bättre än bidrag.

Integrationsplikt för nyanlända vuxna.

Förbättra tillgängligheten i vården

Kömiljard för kortare väntetider i vården.

Mer resurser för förlossningsvård i världsklass.

Bevarad valfrihet i välfärden.

Elever ska lära sig mer

Öka undervisningen med ytterligare en timme mer varje dag.

Utökad skolplikt till 18 års ålder för de som inte når gymnasiebehörighet.

Nationellt ansvar för att vända utvecklingen på de skolor som brister.

Fler lärare med högre lön, särskilt i utsatta områden.

Den största satsningen på Polisen på över 20 år

Fler poliser och högre polislöner.

Fler brott ska utredas och klaras upp – stärk rättskedjan.

Krafttag mot kriminella gäng.

Skärpta straff.

Moderaterna i Nässjö kommun

Skattepolitik

Sänk skatten på arbete, mest för dem med lägre inkomster.

Sänk skatten för pensionärer så att det lönar sig att ha jobbat och för de som väljer att jobba kvar.

Skatteavdrag för företag som klimatkompenserar.

Stärk myndigheternas arbete med att bekämpa skattefusk.

Det måste löna sig att arbeta

Mer pengar i plånboken, sänk skatten på låga och vanliga inkomster.

Lärare och sjuksköterskor ska inte behöva betala statlig inkomstskatt.

Sänkt skatt för pensionärer och för äldre som arbetar.

Bra villkor så att företag vill flytta hit, inte härifrån.

Miljö- och klimatpolitik

En miljö- och klimatpolitik som sänker utsläppen på riktigt, inte bara flyttar dem någon annanstans.

Internationella klimatinvesteringar för största nytta per skattekrona.

Förlängd supermiljöbilspremie och införande av bonus-malus-system.

Skatteavdrag för företag som klimatkompenserar.

Vår prioriering

Vår politik sätter medborgaren i fokus

Läs mer om varje punkt genom att klicka på rukriken.

Ekonomi

Integration

Lag och ordning

Hälso- och sjukvård

Tillväxt

Socialt utsatta

Moderaterna i Nässjö

Var med och led oss in i framtiden 

Steg 1

Det börjar med dig

Valet är ditt viktigaste medel för att påverka de politiska besluten. Genom valet kan du påverka vilken politik som ska föras och samtidigt utkräva ansvar för den politik som förts.

 

Steg 2

Påverka

Du påverkar genom din röst. Vill du dessutom påverka resultatet kan du börja med att bli medlem i Moderaterna.

Steg 3

Engagera dig

Ta det ett steg till. Från att vara medlem i Moderaterna till att faktiskt egagera sig i hur Moderaternas politik drivs.

Steg 4

Ta ett politiskt beslut

Ta ett större ansvar för framtiden genom att driva viktiga frågor och se till att rätt beslut fattas.