Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

-Moderaternas politik utgår från Nässjö kommuns bästa och fokuserar på det som är viktigt.

Hej och välkommen till moderaterna i Nässjö kommun!

Vi moderater älskar det småländska höglandet. Det är nog den bästa platsen på jorden och vi vill inte annat än att göra den ännu bättre så att fler trivs och kan utvecklas i vår kommun. Nässjö är så mycket mer än bara dess tätort. Tillsammans med Forserum, Bodafors, Malmbäck, Anneberg, Solberga, Grimstorp, Fredriksdal, Äng, Stensjön och Ormaryd är vi en stor och mycket framgångsrik kommun. 

Moderaternas politik utgår från Nässjö kommuns bästa och fokuserar på det som är viktigt. Vi vill öka tryggheten, få fler människor i oberoende genom självförsörjning och säkerställa att vår kommun klarar välfärden. Vi förstår att det inte är lätt och att det kommer krävas att fler vill dra åt samma håll, att vi skapar en miljö där det är tillåtet att du blir ditt bästa du och att du ska kunna förverkliga dina drömmar!

Vi ser att fler och fler delar våra visioner om ett bättre och tryggare högland och inbjuder just dig att bli medlem. Vill du dessutom engagera dig för att driva viktiga frågor i kommunen så är du varmt välkommen att kontakta mig eller någon annan i styrelsen för mer information. 

Välkommen att göra Nässjö till en bättre och tryggare plats!
Tommie Ekered
Ordförande

Senaste från moderaterna.se

Läs mer och se video

Läs mer 

Nyheter

Ordförande har ordet

Hej och välkommen till moderaterna i Nässjö kommun! Vi moderater älskar det småländska höglandet. Det är nog den bästa platsen på jorden och vi vill inte annat än att göra den ännu bättre så att fler trivs och kan utvecklas i vår kommun. Nässjö är så mycket mer än...

Coronapandemin

Coronapandemin

Coronapandemin Sveriges krisledning har inte fungerat under coronapandemin. Regeringen har gömt sig bakom myndigheter och skyllt ifrån sig på kommuner och regioner. Om det är så det fungerar vid en civil kris – vad händer då vid ett fientligt angrepp? Nu måste...

Frihet och ansvar

Frihet och ansvar

Frihet och ansvar I dag presenterade idéprogramsgruppen sitt förslag till nytt moderat idéprogram. Under rubriken ”Frihet och ansvar” har de tagit fram ett program i syfte att formulera Moderaternas idéer för vår tid. Nu kommer programförslaget gå på remiss till alla...

Coronapandemin

Coronapandemin

Coronapandemin visar hur sårbart Sverige är

-nu måste krisledning byggas upp

Coronapandemin

Sveriges krisledning har inte fungerat under coronapandemin. Regeringen har gömt sig bakom myndigheter och skyllt ifrån sig på kommuner och regioner. Om det är så det fungerar vid en civil kris – vad händer då vid ett fientligt angrepp? Nu måste Sveriges krisledning byggas upp från grunden. Därför presenterar vi en handlingsplan med 24 konkreta åtgärder, skriver Ulf Kristersson och Pål Jonson i Dagens industri.

Krisledningsförmåga måste vara varje regerings kärnkompetens. Men den nuvarande regeringen har fjärmat sig från det ansvaret. Och den har aktivt agerat tvärtemot centrala slutsatser från utvärderingar av tidigare formativa kriser, såsom tsunamikatastrofen 2004.

Sverige måste nu en gång för alla dra lärdom av dyrköpta erfarenheter från de senaste decenniernas kriser. Den här gången var det ett virus, nästa gång kan det vara ett fientligt angrepp. För vår tids hot är många och allvarliga. 

Moderaterna presenterar därför en omfattande handlingsplan med 24 konkreta åtgärder för att stärka den nationella krisledningen och skydda Sverige mot hybridhot som cyberattacker och spioneri. Vi föreslår bland annat: 

  • Att Sverige inrättar ett nationellt säkerhetsråd som har sitt säte hos statsministern i statsrådsberedningen.
  •  Att Sverige inrättar ett totalförsvarsdepartement med ansvar för både det militära och civila försvaret.
  • Att det nationella säkerhetsrådet ska kunna aktivera en operativ myndighetssamverkan.
  • Att de svenska underrättelsemyndigheterna ses över organisationsmässigt, liksom deras förmåga att samarbeta med andra myndigheter, för att fånga upp hot mot Sveriges säkerhet. 
  •  Att den nya myndigheten för psykologiskt försvar och det nya cybersäkerhetscentret får tydliga uppdrag att samarbeta för att identifiera och möta valpåverkan.

Senaste från moderaterna.se

Läs mer och se video

Läs mer

Nyheter

Ordförande har ordet

Hej och välkommen till moderaterna i Nässjö kommun! Vi moderater älskar det småländska höglandet. Det är nog den bästa platsen på jorden och vi vill inte annat än att göra den ännu bättre så att fler trivs och kan utvecklas i vår kommun. Nässjö är så mycket mer än...

Coronapandemin

Coronapandemin

Coronapandemin Sveriges krisledning har inte fungerat under coronapandemin. Regeringen har gömt sig bakom myndigheter och skyllt ifrån sig på kommuner och regioner. Om det är så det fungerar vid en civil kris – vad händer då vid ett fientligt angrepp? Nu måste...

Frihet och ansvar

Frihet och ansvar

Frihet och ansvar I dag presenterade idéprogramsgruppen sitt förslag till nytt moderat idéprogram. Under rubriken ”Frihet och ansvar” har de tagit fram ett program i syfte att formulera Moderaternas idéer för vår tid. Nu kommer programförslaget gå på remiss till alla...

Frihet och ansvar

Frihet och ansvar

Frihet och ansvar

-förslag till nytt idéprogram

Frihet och ansvar

I dag presenterade idéprogramsgruppen sitt förslag till nytt moderat idéprogram. Under rubriken ”Frihet och ansvar” har de tagit fram ett program i syfte att formulera Moderaternas idéer för vår tid. Nu kommer programförslaget gå på remiss till alla moderata länsförbund.

Programmet presenterades i samband med en idékonferens. Då talade även partiledare Ulf Kristersson om Moderaternas politiska uppgift för 2020-talet. Ulf Kristersson inledde med att tala om det öppna samhällets grundvalar och de senaste veckornas terrorattacker i Europa.
 
– Det här är en attack mot yttrandefriheten och mot alla de fundamentala värden som det öppna samhället vilar på. För det öppna samhället har sina fiender. Karl Popper skrev det i sin bok redan 1945. Deras tro har förändrats. Men hatet är detsamma. Liksom vår uppgift att bekämpa dem. 
 
– De som vill rasera vår liberala demokrati ska mötas av en kompromisslös hållning från den fria världen. Vi ska stå upp för principer som sakta men säkert, under lång tid och inte utan kamp har byggt våra samhällen och stater: yttrandefrihet, individuella rättigheter, minoritetsskydd, fria medier, sekulär lagstiftning och oberoende domstolar. Och vi ska med den fulla kraften i vår demokrati skydda våra medborgare från dem som vill ta det här ifrån oss.
 
Ulf Kristersson fortsatte därefter om Moderaternas tre stora uppgifter.
 
– Att återupprätta tryggheten och säkerheten. Att bryta utanförskapet och bidragsberoendet. Att bana väg för nya klassresor. Det är tre riktigt stora uppgifter som tillsammans säkrar det svenska samhällskontraktet. Det som en gång gjorde oss både rika och framgångsrika. Men ingen nostalgi! Värderingarna är desamma. Men våra problem är annorlunda och då måste de politiska reformerna också vara det.
 
Ett centralt tema för talet var frihet och ansvar.
 
– Vi vill ha friheten att bestämma över våra egna liv. Och vi förstår att ta ansvar för varandra. Frihet och ansvar. En slags realistisk optimism. Där nästan allt kan bli mycket bättre, men nästan ingenting blir det av sig själv. Hoppfullhet, inte naivitet.
 
– Frihet handlar om att bestämma själv. Att gå sin egen väg. Att älska vem man vill. Vara den man vill och försöka bli den man vill. Men också hela länders frihet, internationellt samarbete och fri företagsamhet. Ansvar har man för sig själv och sina egna handlingar. I kontrast till den ursäktandekultur som skyller på ”samhället”, på ”omständigheterna” eller på ”strukturerna”. Vi har dessutom ett ansvar att klokt förvalta vad tidigare generationer har byggt upp. Och ansvar för varandra eftersom ensam inte alls alltid är stark. Insikten att alla kan behöva hjälp när livet slår till. Att man ibland är den starke som bär, ibland den svage som behöver bäras.
 
Remissrunda
 
Idéprogrammet går nu ut på remiss i förbunden. Syftet är att ge bränsle till Moderaternas ständigt pågående idédiskussion. Alla lokala föreningar ges möjlighet att inkomma med synpunkter till respektive förbundsstämma där idéprogrammet ska behandlas. Senaste dagen att lämna in remissvar till partistyrelsen är den 31 maj 2021. Därefter kommer de samlade remissvaren sammanställas.

Senaste från moderaterna.se

Läs mer, se video och ladda ner hela idéprogrammet

Läs mer

Nyheter

Ordförande har ordet

Hej och välkommen till moderaterna i Nässjö kommun! Vi moderater älskar det småländska höglandet. Det är nog den bästa platsen på jorden och vi vill inte annat än att göra den ännu bättre så att fler trivs och kan utvecklas i vår kommun. Nässjö är så mycket mer än...

Coronapandemin

Coronapandemin

Coronapandemin Sveriges krisledning har inte fungerat under coronapandemin. Regeringen har gömt sig bakom myndigheter och skyllt ifrån sig på kommuner och regioner. Om det är så det fungerar vid en civil kris – vad händer då vid ett fientligt angrepp? Nu måste...

Frihet och ansvar

Frihet och ansvar

Frihet och ansvar I dag presenterade idéprogramsgruppen sitt förslag till nytt moderat idéprogram. Under rubriken ”Frihet och ansvar” har de tagit fram ett program i syfte att formulera Moderaternas idéer för vår tid. Nu kommer programförslaget gå på remiss till alla...